HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Fastighetsstrategi
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Våra tjänster
Allianser
Arvoden och priser
Auktorisation av fastighetsvärderare

Auktorisation Samhällsbyggarna (tidigare ASPECT)

Anlita alltid en av Samhällsbyggarna (tidigare ASPECT) auktoriserad fastighetsvärderare.

Auktorisationen är kopplad till den enskilde personen, inte till det bolag han/hon är verksam. 

Organisationen Samhällsbyggarna är bildad 2013-01-01 genom en sammanslagning av ASPECT och SVR och är en branschövergripande ideell teknik- och nätverksorganisation. Den har varken politiska, fackliga eller andra bindningar. Den företräder utbildade och aktiva inom yrken och utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet.

Syftet med auktorisationen är att kunna redovisa högt kvalificerade fastighetsvärderare, som kan åta sig värderingar från skilda uppdragsgivare. 

En auktorisation av en fastighetsvärderare är en bekräftelse från Samhällsbyggarnas sida att en auktoriserad värderare uppfyller de kompetenskrav som redovisas nedan, men också att värderaren är skyldig att i sin verksamhet följa fastställda etiska normer.

För auktorisation gäller

  • Teorikrav
  • Praktikkrav
  • Aktualitetskrav
  • Oberoendekrav

För auktorisation krävs vidare att värderaren anslutits till en gemensam, obligatorisk försäkring som avser förmögenhetsskada till följd av fel eller försummelse vid värderingsverksamhet.

Läs mer om auktorisation på www.samhallsbyggarna.org

Vi är auktoriserade av Samhällsbyggarna. Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.

Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum