HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Fastighetsstrategi
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Våra tjänster
Allianser
Arvoden och priser
Auktorisation av fastighetsvärderare
Allianser

Få saker är så komplexa och spänner över så många ämnesområden som fastigheter. För att förstärka vår egen kompetens och kunna erbjuda våra kunder tjänster som även tangerar vårt tjänsteutbud har vi ingått ett antal strategiska allianser med olika bolag och personer. Allianserna innebär att vi har möjlighet att åta oss uppdrag som till vissa delar inbegriper närliggande kompetensområden. Vi anlitar i så fall nödvändig expertis i vårt nätverk. Även i ett sådant fall har du en kundansvarig hos oss och vi är fortsatt ansvariga för genomförandet.

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum