HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Real Advisor
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde


Fastighetstransaktioner
Real Advisor är rådgivare vid fastighetstransaktioner av såväl enskilda hyresfastigheter och industrifastigheter som hela fastighetsbestånd.

I en sådan process företräder vi exklusivt antingen köpare eller säljare.

Real Advisor hanterar även bolagsförsäljningar och därmed tillhöriga frågeställningar.

Vårt arbete sker enligt en strukturerad och kundanpassad process som vi kallar RA-processen.

Information om salubjudna fastigheter liksom övrig information i processen tillhandahåller vi på vår skyddade kundportal, lätt tillgänglig för behöriga men omöjlig att nå för icke behöriga.

Internationell transaktionssupport
Real Advisor är rådgivare vid internationella fastighetstransaktioner och får då vanligtvis ett totalansvar för genomförandet av en fastighetstransaktion.

Uppdragsgivarna är nordiska industriföretag med fastigheter utanför sina hemländer.

Rådgivning
Real Advisor bistår klienter med kvalificerad rådgivning med syfte att optimera den ekonomiska nyttan av ett fastighetsinnehav.

Real Advisor genomför framtidsstudier, strategisk analys, projektutvärdering, omstrukturering av fastighetsbestånd, förstudier inför fastighetstransaktioner och andra affärsutvecklingsfrågor.

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.


» Ladda ner vår företagspresentation
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum